Dane do przelewu.

Konto na które można wpłacać należności finansowe ROD „Szaniec”:

BANK ROLNIKÓW w Opolu.
Ul. Książąt Opolskich

 

nr konta: 14 8898 0003 2000 0000 4385 0001

Dokonujący wpłaty na konto bankowe zobowiązany jest do:

  • podania imienia i nazwiska,
  • podania numeru alei i numeru działki,
  • wyszczególnienia w opisie kwotę wpłacaną za energię elektryczną, Np: Opłata za działkę rok 2015, Marcin Nowak – aleja 1 działka nr 1 w kwocie 132zł, opłata za energię elektryczną za 2015r – 35zł.